Obvestilo o uporabi piškotkov na spletnih straneh medooza.com

Kaj so piškotki

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Piškotki običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek; življenjsko dobo piškotka in vrednost, ki je običajno neko naključno generirano edinstveno število.

Piškotki na spletni strani www.medooza.com skrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo in vam omogočajo uporabo spletne strani ter funkcionalnosti na strani (prijava v račun, ogled preteklih naročil, ogled košarice, deljenje vsebin na družbenih omrežjih) ter zbirajo agregirane informacije o uporabi naše spletne strani.

Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti kdo konkretno ste.

Sistemski piškotki

Piškotki potrebni za delovanje spletne strani: so ključni in brez njih ne moremo zagotavljati pravilnega delovanja naše spletne strani in njenih funkcionalnosti. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave. Podatkov, zbranih prek naših lastnih sistemskih piškotkov ne delimo s tretjimi osebami.

Piškotki spletne analitike

Z njim analiziramo promet na naši strani. Beležimo obisk, oglede strani, trajanje obiska ipd. Vse s ciljem, da lahko izboljšamo tudi vašo uporabniško izkušnjo.

Piškotki in vtičniki družbenih omrežij in spletnega oglaševanja

V to skupino sodijo piškotki naših partnerskih storitev, kot so: Facebook, Twitter, Google, Mailchimp, Pinterest, Instagram idr. Njihova uporaba vam omogoča še boljšo uporabniško izkušnjo, deljenje objav in vsebin skozi različna socialna omrežja, pa tudi, da se spletna izkušnja prilagodi vašemu dosedanjemu načinu uporabe storitev na naši spletni strani in prilagajanje ponudbe glede na vaše želje in potrebe zbrane skozi predhodno brskanje po spletu.